Ali lahko začnem vnašati izdane račune, čeprav še nimam knjižene otvoritve?

 

Izdane račune in vse ostale dokumente lahko začnemo vnašati, preden imamo knjiženo otvoritev (ne glede na to ali šele začenjamo s knjiženjem v Minimaxu ali pa je potreben prenos v novo poslovno leto).

Otvoritev lahko zatem naknadno vpišemo na želen datum ali pa izvedemo prenos v novo poslovno leto.

Pi vnosu otvoritvenega stanje, moramo biti pozorni, da izberemo ustrezno vrsto temeljnice, v našem primeru OTV- otvoritvena temeljenica.

Kategorije: