50% oprostitev PIZ za nove s.p.

 

Če ne želimo, da se izbrana nastavitev upošteva, lahko na prvem koraku pri obračunu plače, odstranimo kljukico pri polju "Delna oprostitev plačila PIZ za zasebnika". 

 

  • 50% oprostitev plačila prispevkov, je upoštevana za obdobje enega leta. Naslednje leto smo upravičeni do 30% plačila.
  • Če je sprememba zaznana v sredini meseca, je potrebno na e-davke posredovati dva ločena obrazca OPSVZ.
  • Program na podlagi avtomatizma, pri obračunu in potrditvi plače pripravi ločene obrazce, katere nato posredujemo direktno na spletni portal e-davkov.